Menu

INSPIRATORZY

Emerytowany inżynier, podróżnik, turysta. Sport kocha od dawna. Jako szybownik ma wylatane 250 godzin, druga klasa wyszkolenia szybowcowego – srebrna odznaka szybowcowa z jednym diamentem. Na swym koncie ma 14 skoków spadochronowych i trzecią klasę wyszkolenia spadochronowego. Posiada też złotą odznakę turystyki kolarskiej. Jest żeglarzem i sternikiem jachtowym, ma patent rozszerzony na rejsy morskie. Obecnie największą jego pasją jest kajakarstwo. Jako kajakarz wiele wypraw odbył jako pierwszy człowiek i co więcej samotnie, m.in.: opłynął Bałtyk z Polic do Polic, opłynął Bajkał w Rosji, dopłynął za Koło podbiegunowe północne z Polic do Narwiku w Norwegii. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem dwa razy ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, używając wyłącznie siły własny rąk. W 2011 roku na trasie Senegal – Brazylia oraz w 2014 roku na trasie Lizbona – Floryda. W 2013 roku za swoją pierwszą wyprawę został uhonorowany Super Kolosem – najbardziej prestiżowym wyróżnieniem podróżniczym w Polsce. W 2015 roku został wybrany najlepszym podróżnikiem świata przez National Geographic Ameryka. Obecnie przygotowuje się do trzeciej wyprawy transatlantyckiej na trasie Nowy Jork – Lizbona, którą zamierza kontynuować od maja 2017 roku.

Aleksander Doba
Aleksander Doba

Aleksander Doba

Gość Specjalny

PIERWSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE, KTÓRY PRZEPŁYNĄŁ KAJAKIEM OCEAN ATLANTYCKI Z KONTYNENTU NA KONTYNENT

Anna Grykin
Anna Grykin

Anna Grykin

Dyrektor Biura Prawnego

PZU

Jak dowodzą ostatnie badania inteligentni ludzie mają skłonności do bałaganu, późno chodzą spać i nadużywają słów powszechnie uważanych za obelżywe… O ile nie jestem pewien co do prawdziwości stwierdzenia z pierwszej części zdania, to nie ulega wątpliwości, że moje biurko to chaos, jestem typem sowy z “bogatym słownikiem”… Mam także trzech niesfornych synów, a prawem zajmuję się od ponad osiemnastu lat, specjalizując się w prawie nowych technologii. W wolnych chwilach piszę doktorat badając wpływ prawa na technologie i vice versa. Uwielbiam narciarstwo alpejskie i rower. Niedawno na nowo odkryłem czeską literaturę.

Tomasz Grzegory
Tomasz Grzegory

Tomasz Grzegory

Head of Legal Eastern Europe

GOOGLE

Wykształcenie prawnicze zdobyła w Polsce i Holandii. Rozpoczęła współpracę z Uberem w marcu 2013 roku jako pierwszy prawnik Ubera poza USA, kiedy dział prawny liczyl 4 osoby, obecnie ponad 250 osób na całym świecie. Odpowiedzialna za rynki Centralnej i Wschodniej Europy.

Agnieszka <br/>Kominkiewicz-Hibbert
Agnieszka <br/>Kominkiewicz-Hibbert

Agnieszka
Kominkiewicz-Hibbert

CEE Legal Lead

UBER

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie. Z UOKiK związana od 2004 r. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej koncentrowała się na sektorach mediów i telekomunikacji, m.in. uczestnicząc ze strony Prezesa UOKIK w prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postępowaniach regulacyjnych. Reprezentowała organ ochrony konkurencji przed sądami wszystkich instancji oraz uczestniczyła, jako jego przedstawiciel w pracach legislacyjnych. Obecnie, jako zastępca Dyrektora Departamentu nadzoruje pracę wydziałów  orzeczniczych, których właściwość obejmuje sprawy całej gospodarki, w tym ww. sektorów mediów i telekomunikacji, jak również energetyki, przemysłu i transportu.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Maria Kanak
Maria Kanak

Maria Kanak

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji

UOKiK

Radca prawny, założyciel „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k., kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem i doktor nauk ekonomicznych.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył m.in. w Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting.
Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarze związanym z przejściem zakładu pracy w trybie 231, zakładowymi układami zbiorowymi pracy, przygotowaniem projektów i negocjowaniem zakładowych aktów prawa pracy, a także w zakresie związanym z radą pracowników oraz współpracą ze związkami zawodowymi. Mediator w sporach zbiorowych. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych.
Współautor publikacji „Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz”, „Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz”, „Świadczenia emerytalne. Komentarz”. Współautor i redaktor publikacji „Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD” oraz publikacji „Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo”. Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej.

Marcin Wojewódka
Marcin Wojewódka

Marcin Wojewódka

Członek Zarządu Nadzorujący Pion Prawny

ZUS

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów. Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Ekspert prawa nowych technologii

Od ubiegłego roku uczestniczy w prowadzonych, w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pracach koncepcyjnych dotyczących wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i opracowania propozycji nowych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawnik z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1999-2002 odbył aplikację sądową etatową w Sądzie Wojewódzkim w Skierniewicach, a po jego zniesieniu – w Sądzie Okręgowym w Łodzi. W 2002 roku zdał egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną utworzoną przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. W latach 2002-2004 pracował jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach. Z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest związany dwanaście lat. Obecnie główny specjalista. Od 2007 roku zajmuje się w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zagadnieniami legislacyjnymi.

Tomasz Głuszczyk
Tomasz Głuszczyk

Tomasz Głuszczyk

Główny Specjalista, Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura

GIODO

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, regulacyjnego, ochrony konkurencji i prawa reklamy alkoholu. Przed rozpoczęciem kariery jako prawnik wewnętrzny przez 5 lat był wspólnikiem kancelarii radcowskiej w Poznaniu. Odpowiedzialny za całość spraw prawnych największej polskiej firmy przemysłu spożywczego, Kompanii Piwowarskiej i jej spółek zależnych (należącej do SABMiller, drugiego największego na świecie producenta piwa i jej jednej z kilku największych globalnie spółek). Zarządza wewnętrznym zespołem kilkunastu prawników. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu i rocznych studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji (UJ) i prawa UE (UAM). Uczestnik programu Mini-MBA for General Counsels w Oxford University i wielu prawniczych konferencji międzynarodowych. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, a także członek Advisory Board European Company Lawyers Association.

Waldemar Koper
Waldemar Koper

Waldemar Koper

Dyrektor ds. Prawnych, Kompania Piwowarska, Prezes,

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Kurs Prawa Porównawczego organizowanego we współpracy z Tulane University Law School w Nowym Orleanie. W ramach wymiany międzynarodowej studiował prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech, uczył się również w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w administracji rządowej oraz kancelariach prawnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju mediacji i arbitrażu. Jest szefem poznańskiej delegatury oraz Członkiem Zarządu Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów. Oczekuje też na wpis na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert zewnętrzny konfederacji pracodawców „Pracodawcy RP”. Członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Laureat konkursu „Rising Stars 2014” współorganizowanego przez LexisNexis Polska i „Dziennik Gazetę Prawną”, mającego na celu uhonorowanie ludzi sukcesu, do których należy przyszłość w branży prawniczej. Autor artykułów i analiz o tematyce prawno-ekonomicznej. Wielokrotny mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

W ramach działalności pro bono – jako Członek Zarządu oraz Sekretarz Rotary Klub Poznań-Starówka – odpowiada za międzynarodową wymianę młodzieży (Rotary Youth Exchange).

Tobiasz Adam Kowalczyk
Tobiasz Adam Kowalczyk

Tobiasz Adam Kowalczyk

Head of Legal & Compliance, Prokurent

Samsung Electronics Poland Manufacturing

Adwokat, absolwentka programu podyplomowego LL.M. Paris I – Sorbonne, obecnie szef działu prawnego grupy kapitałowej Empik, gdzie zajmuje się obsługą prawną spółek należących do grupy. Swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii w Warszawie oraz wcześniej w instytucjach publicznych w Polsce i we Francji. Specjalizuje się w najmie nieruchomości komercyjnych oraz prawie handlowym obejmującym m.in. połączenia spółek, przekształcenia oraz umowy sprzedaży udziałów/akcji.

Natalia Korzeniecka-Walak
Natalia Korzeniecka-Walak

Natalia Korzeniecka-Walak

Head of Legal Department

Empik Group

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 2000 r. uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Związana z Avivą (wówczas Commercial Union) od 1999 r. Od 2004 r. kieruje Działem Prawnym Avivy, który odpowiada za obsługę prawną i korporacyjną. Ze względu na pozycję Avivy na mocno regulowanym rynku finansowym istotną rolę w jej pracy odgrywają też relacje z instytucjami nadzoru. Angażuje się w działania Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dużą wagę przywiązuje do społecznej odpowiedzialności firmy – od 2011 r. jest członkiem zarządu Fundacji Aviva i wchodzi w skład jury prowadzonego przez nią konkursu grantowego „To dla mnie ważne”, przeznaczonego dla lokalnych inicjatyw społecznych.

Agnieszka Wieczorek-Nowak
Agnieszka Wieczorek-Nowak

Agnieszka Wieczorek-Nowak

Dyrektor Działu Prawnego, Grupa Aviva, Członek Zarządu

Fundacja Aviva

Karierę zaczynał w międzynarodowej kancelarii prawnej doradzając firmom farmaceutycznym w zakresie regulacji sektorowych oraz zamówień publicznych. Następnie pracował w dziale procesowym amerykańskiej kancelarii prawnej zajmując się prawem karnym gospodarczym, wspierając firmy z różnych sektorów w obliczu postepowań sądowych, wyjaśniających, inwestygacji oraz prowadząc szkolenia z tego zakresu. Karierę in-house rozpoczął w Eli Lilly prowadząc obsługę prawną firmy w Europie środkowo-wschodniej. Obecnie kieruje działem Legal & Compliance w Bayer w regionie CEE. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konkurencji, reklamy i promocji, Compliance oraz danych osobowych. Adwokat. Członek Warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Krzysztof Mazurek
Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek

Head of Law, Patents and Compliance CEE

Bayer

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Współprzewodnicząca Sekcji Prawa Nieruchomości przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, posiada ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych i firmach tzw. Wielkiej Czwórki, doradzając deweloperom, bankom, firmom budowlanym, dużym operatorom spożywczym i sieciom odzieżowym w zakresie wszelkich aspektów związanych z obrotem nieruchomościami i umowami najmu, obecnie jako General Counsel, Global Markets w grupie kapitałowej CCC wspiera ekspansję zagraniczną CCC.

Anna Atanasow
Anna Atanasow

Anna Atanasow

General Counsel, Global Markets

CCC

Radca prawny z ponad 15 letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla międzynarodowego biznesu działającego w branżach: technologicznej, nieruchomościowej, infrastrukturalnej i produkcyjnej (przemysł lotniczy); ma wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w wiodących kancelariach jak i w wewnętrznej obsłudze prawnej międzynarodowych firm; specjalizuje się w prawie gospodarczym zarówno prywatnym jak i publicznym, w tym w prawie zamówień publicznych, ochronie własności intelektualnej, szeroko pojętym prawie nieruchomości (w ujęciu cywilistycznym i administracyjnym), w umowach gospodarczych (FIDIC); posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, negocjowaniu umów, i ocenie ryzyk prawnych transakcji; reprezentowała również klientów w istotnych postępowaniach sądowych i administracyjnych. Obecnie zarządza kilkunastoosobowym zespołem, zakres jej obowiązków obejmuje też Compliance & Ethics oraz International Trade Control.
Prowadziła obsługę prawną projektów infrastrukturalnych, w tym finansowanych ze środków unijnych oraz komercyjnych inwestycji budowalnych; doradzała przy takich projektach jak m.in. Oczyszczalnia i Stacja Termicznego Przekształcania Osadów CZAJKA w Warszawie, spalarnia osadów w Krakowie, Łodzi, instalacja oczyszczania ścieków z IOS dla Bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III, instalacji oczyszczania ścieków dla zakładu EDF Polska S.A. w Rybniku, oczyszczalnia ścieków i odwadnianie osadów dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) dla EDF Polska – Elektrociepłownie Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław; budowy oczyszczani ścieków dla m.in. Mlekovity, Tymbarku, MARSA, przy inwestycjach liniowych m.in. budowie Trasy Siekierkowskiej, jak również odpowiadała za obsługę prawną przy procesach budowlanych m.in.: Centrum Handlowe Arkadia, CH Malta, Retail Park FUTURA, outlety FACOTRY, Galeria Katowicka.
Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Cambridge (LL.M), INP PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową i adwokacką, obecnie wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Warszawie. Członek SIDIR, arbiter w sądzie arbitrażowym przy SIDIR, absolwentka licznych kursów i studiów podyplomowych m.in. Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studiów Konkurencji w INP Polskiej Akademii Nauk i Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Publikuje w prasie fachowej: min. w miesięczniku Przetargi Publiczne, Nieruchomości (Beck), Temidium, Lex Zamówienia Publiczne, Gazeta Prawna, w 2014 została wydana jej monografie z zakresu prawa zamówień publicznych.

Edyta Snakowska-Estorninho
Edyta Snakowska-Estorninho

Edyta Snakowska-Estorninho

Dyrektor Działu Prawnego, Radca Prawny

Pratt & Whitney Rzeszów

Związany z Inditexem od 2 lat. Jest odpowiedzialny za bieżącą obsługę prawną polskich spółek należących do grupy Indtiex w Polsce, m.in. Zara Polska sp. z o.o. Wcześniej przez prawie 10 lat zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych, m.in. Domański Zakrzewski Palinka.

Andrzej Gruchalski
Andrzej Gruchalski

Andrzej Gruchalski

Radca Prawny, Kierownik Działu Prawnego

INDITEX

Odpowiada za obsługę prawną projektu budowy elektrowni atomowej, potencjalnie największego przedsięwzięcia inwestycyjnego w historii Polski. Wcześniej członek zarządu Eko-Park S.A., dewelopera prestiżowych lokalizacji na terenie Warszawy. Radca prawny i przez kilkanaście lat partner zarządzający biura kancelarii Hogan & Hartson L.LP w Polsce (obecnie Hogan Lovels). Absolwent i przez kilka lat pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania w SGH. Przez wiele lat członek rad nadzorczych w bankach i spółkach sektora infrastruktury, PKO BP S.A., BZ WBK S.A. a obecnie ING Bank Śląski S.A. i Stalexport-Autostrady S.A.

Aleksander Galos
Aleksander Galos

Aleksander Galos

b. Dyrektor Biura Prawnego i Regulacji

PGE EJ1

Marcin Gomoła
Marcin Gomoła

Marcin Gomoła

Compliance Officer

T-Mobile

Kierownik ds. compliance oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym jednego z największych krajowych producentów żywności, gdzie na co dzień dba o zgodność działalności spółek i oddziałów z przepisami prawa branżowego (przede wszystkim prawa żywnościowego i paszowego), prawa handlowego (w zakresie doradztwa w zagranicznych i krajowych transakcjach handlowych), a także prawa cywilnego, administracyjnego, ochrony konkurencji oraz zasadami ładu korporacyjnego; zawodowo, ale i pasjonacko, specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą za produkt, roszczeniach konsumenckich, zgodności produktu i działalności produkcyjnej z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, absolwentka studiów prawa (w tym programów prawa europejskiego, niemieckiego i angielskiego) oraz lingwistyki stosowanej, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Association of Corporate Counsels

Katarzyna Januszewska-Hawranek
Katarzyna Januszewska-Hawranek

Katarzyna Januszewska-Hawranek

Kierownik ds. Compliance, Radca Prawny

Smithfield

Kieruje działem prawnym Robert Bosch w Polsce.  Od 2011 roku pełni także rolę Compliance Officera dla polskiej części koncernu Robert Bosch. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej zdobywał doświadczenie w czołowej polskiej kancelarii prawniczej oraz w dziale podatkowym firmy konsultingowej z tzw. wielkiej czwórki.

Paweł Sylwestrzak
Paweł Sylwestrzak

Paweł Sylwestrzak

General Counsel Poland & Compliance Officer

Robert Bosch

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. W strukturach europejskich General Motors odpowiedzialny za obsługę prawną globalnego działu zakupów i dostaw (Global Purchasing & Supply Chain). Lider obsługi prawnej w zakresie dostaw produktów i usług innych niż bezpośrednio produkcyjne. Odpowiedzialny również za wsparcie prawne zespołu zarządzania kryzysowego utrzymującego płynność dostaw do europejskich fabryk GM. Zapewnia również pomoc prawną w zakresie prawa reklamy oraz danych osobowych spółce dystrybucyjnej GM w Warszawie.

Tomasz Kokoszka
Tomasz Kokoszka

Tomasz Kokoszka

Counsel

General Motors

Jest jedną z pierwszych osób wdrażających Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A., obecnie jego obowiązki obejmują wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach naruszenia obowiązujących zasad.
Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Jest przewodniczącym Polskiego Oddziału ACFE (ACFE Chapter #183).
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. W wolnym czasie prowadzi blog pod adresem www.neverassume.info

Piotr Chmiel
Piotr Chmiel

Piotr Chmiel

Ekspert ds. Compliance

T-Mobile

Jest radcą prawnym w zespole Corporate/M&A warszawskiego biura Norton Rose Fulbright. Posiada duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji wielu istotnych projektów z zakresu zarówno prawa, jak i polityki konkurencji. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi ochrony konsumentów, pomocy publicznej i zamówień publicznych, a także szeroko rozumianymi zagadnieniami regulacyjnymi (np. odnoszącymi się do produktów medycznych, leków i środków ochrony roślin, czy transportu, logistyki i usług pocztowych).

Międzynarodowy ranking Chambers Europe rekomendował Piotra Milczarka, jako jednego z wiodących specjalistów od prawa konkurencji w Polsce. W tegorocznym rankingu The Best Lawyers in Poland (2016-17), Piotr Milczarek został wskazany, jako jeden z czołowych ekspertów w zakresie prawa konkurencji i prawa antymonopolowego w Polsce.

Piotr Milczarek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał także stopień doktora prawa. Ponadto ukończył studia LL.M. z zakresu regulacji działalności gospodarczej na New York University i podyplomowe studia z zakresu prawa konkurencji UE na King’s College w Londynie. Był Stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, International Bar Association i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, jak również członkiem-absolwentem Collegium Invisibile. Od 2010 r. prowadzi gościnne wykłady z międzynarodowego i porównawczego prawa konkurencji w Akademii Leona Koźmińskiego, w ramach studiów podyplomowych.

dr Piotr Milczarek
dr Piotr Milczarek

dr Piotr Milczarek

Of Counsel / Radca prawny

Norton Rose Fulbright

Maciej Bobrowicz jest radcą prawnym z ponad 30 letnim doświadczeniem, specjalizującym się w prawie gospodarczym. Od ponad 10 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych. Wyszkolił setki mediatorów i prawników z zakresu negocjacji i mediacji. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty z tego zakresu.

Obecnie pełni funkcję Prezesa KRRP.

Maciej Bobrowicz
Maciej Bobrowicz

Maciej Bobrowicz

Prezes

Krajowa Rada Radców Prawnych

Zuzanna Zakrzewska jest adwokatem, dyrektorem w kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie handlowym. Ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe Zuzanny  obejmuje w szczególności: kompleksowe doradztwo przy transakcjach kapitałowych, takich jak przejęcia (zarówno wewnątrz-grupowe, jak również dla inwestorów branżowych i finansowych), połączenia (w tym połączenia transgraniczne na rynku regulowanym) oraz reorganizacje międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza również w zakresie corporate governance.

Zuzanna Zakrzewska
Zuzanna Zakrzewska

Zuzanna Zakrzewska

Adwokat, Dyrektor

Kancelaria Prawna EY Law

Jest adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii BSWW Legal & Tax. Od 2001 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a od 2004 roku jest członkiem zespołu wizytatorów przy tej radzie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym transakcji kapitałowych na rynku niepublicznym i publicznym, rynku nieruchomości, deweloperskim oraz inwestycji infrastrukturalnych. Doradza przy obsłudze procesów komercjalizacji nieruchomości przy negocjacjach oraz przy zawieraniu najbardziej reprezentatywnych dla polskiego rynku umów najmu powierzchni zarówno komercyjnych jak i biurowych, jak również przy realizacji projektów kubaturowych, energetycznych i autostradowych. Doradza m.in. na rzecz IVG Immobilien, Immobel, Pramerica Real Estate International, Polimex-Mostostal, Grupy Strabag, Grupy Curtis czy Grupy Griffin.
Drugim obszarem specjalizacji Marka Wojnara objęte są zagadnienia prawa własności intelektualnej. Marek Wojnar doradza w tym w zakresie w projektach dotyczących wdrożeń IT dla operatorów telekomunikacyjnych a także w zakresie ich współpracy ze startupami. Legal 500 w 2016 roku uznało go za „recommended lawyer” w zakresie IP. Doradza spółce New Media Ventures, właścicielowi platformy Freebee – startupu oferującego platformę lojalnościową – w zakresie współpracy z Polkomtel.
Zakresem zainteresowań Marka Wojnara objęte jest także doradztwo w zakresie transakcji dotyczących statków oraz statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, jachtów oraz super-jachtów).
Jego doradztwo dotyczy także finansowania wyżej wskazanych projektów oraz wszelkiego rodzaju sporów związanych z powyższymi dziedzinami.

Marek Wojnar
Marek Wojnar

Marek Wojnar

Adwokat, Wspólnik

Kancelaria BSWW Legal & Tax

Jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Specjalizuje się w M&A, prawie korporacyjnym oraz prawie obrotu nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, transakcji na udziałach, transakcji na aktywach, w doradztwie dotyczącym sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających. W zakresie transakcji typu joint venture doradzała przy realizacji inwestycji budowy fabryki suplementów diety oraz produktów farmaceutycznych w procesie wejścia kapitałowego zagranicznego inwestora do spółki oraz spółce New Media Ventures, właścicielowi platformy Freebee – startupu oferującego mobilny program lojalnościowy – w zakresie współpracy z Polkomtel. W zakresie transakcji typu share deal doradzała przy sprzedaży nieruchomościowej spółki celowej jednemu z największych podmiotów działających na polskim rynku sprzedaży detalicznej w sklepach wielkopowierzchniowych. W zakresie transakcji typu asset deal doardzała spółkom z grupy Strabag przy transakcjach nieruchomościowych jak również spółkom z grupy HEM przy globalnej sprzedaży aktywów, doradza również w zakresie transakcji zakupu luksusowych jachtów (w tym w szczególności ze stoczniami włoskimi), a w zakresie transakcji typu enterprise deal doradzała przy sprzedaży trzech zakładów produkcyjnych Polimex-Mostostal (zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa) na rzecz zewnętrznych inwestorów. Reprezentowała również m.in. wynajmujących w procesach komercjalizacji dotyczących budynków biurowych klasy A oraz centrów logistycznych. W tym zakresie doradzała takim podmiotom jak spółki z grupy Europolis (CA IMMO), a obecnie na rzecz PEC Szyszkowa (właściciel centrum logistycznego), Kulczyk-Silverstein, grupy Triuva, Immobel.

Marta Kosiedowska
Marta Kosiedowska

Marta Kosiedowska

Radca prawny, Wspólnik

Kancelaria BSWW Legal & Tax

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR, wykładowca w The Institute for Mindfulness-Based Approaches , przygotowujący przyszłych nauczycieli mindfulness w obszarze uważnej pracy z ciałem.
Obszarem pracy Joanny Delbar są głównie struktury biznesowe: korporacje, organizacje, instytucje. Pracuje z liderami, menadżerami , którzy na co dzień doświadczają ogromnej presji i stresu. Uczy jak mądrze stawiać granice, odnajdować pasje , dobrze planować i cieszyć się życiem.

Ukończyła Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki, Studium Nauczycielskie „The Institute for Mindfulness Based Approches w Niemczech – certyfikat nauczyciela MBSR” (Mindfullnes Based Stress Reduction) i 4 letnią Szkołę Rozwoju Osobistego w Centro Shri Vivek w Barcelonie.
Przez 16 lat prowadziła agencję PR ,doświadczając stresu bycia menadżerem firmy. To wtedy chcąc pomóc sobie, zainteresowała się metodami zarządzania stresem i trafiła na jednego z wiodących dziś na świecie nauczycieli jogi – Jivana Vismaya, ucznia Mistrza Swamiego Vivekanandy, specjalizującego się w pracy z systemem nerwowym.
Dziś kontynuuje naukę na organizowanych przez Centro Shri Vivek warsztatach dla nauczycieli w Polsce, Hiszpanii i Indiach oraz w Polskim Instytucie Mindfulness.
Prowadzi blog zarzadzaniestresem.pl

Joanna Delbar
Joanna Delbar

Joanna Delbar

Coach rozwoju osobistego, trener shri vivek jogi integralnej, nauczyciel mindfulness, zarządzania stresem i treningów medialnych

INSTYTUT JOANNY DELBAR

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykształcenie prawnicze zdobywał w Polsce i w Niemczech. Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną, jako prawnik wewnętrzny. Jesienią 2011r. dołączył do koncernu MAN, gdzie odpowiada za koordynację programu Compliance (obejmującego przede wszystkim problematykę antykorupcyjną i antykartelową) w Europie Środkowo-Wschodniej, tj. w spółkach MAN na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Członek Komisji ds. Compliance działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych tematyce Compliance. Certyfikowany Compliance Officer (przez Instytut Compliance). Za swoją publikację dotyczącą Compliance został w 2015r. wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

Radosław Wywiał
Radosław Wywiał

Radosław Wywiał

LL.M. Compliance Manager Sales Region Eastern Europe-CiS

MAN Truck&Bus

Partnerzy